THỊT BÒ

thịt bò tươi
Giá lẻ:160,000
Giá lẻ:75,000
Giá lẻ:195,000

Giá thùng: Liên hệ

Giá lẻ:120,000

Giá thùng: Liên hệ

Giá lẻ:150,000

Giá thùng: Liên hệ

Giá lẻ:165,000

Giá thùng: Liên hệ

Giá lẻ:105,000

Giá thùng: Liên hệ

Giá lẻ:165,000

Giá thùng: Liên hệ

NỘI TẠNG BÒ

lòng bò
Giá lẻ:
Giá lẻ:60,000
Giá lẻ:60,000
Giá lẻ:60,000
Giá lẻ:90,000

Giá thùng: Liên hệ

Giá lẻ:270,000

Giá thùng: Liên hệ

Giá lẻ:165,000

Giá thùng: Liên hệ

Giá lẻ:60,000

Giá thùng: Liên hệ

PHỤ PHẨM BÒ

phụ phẩm bò
Giá lẻ:160,000
Giá lẻ:75,000
Giá lẻ:170,000
Giá lẻ:90,000

Giá thùng: Liên hệ